СТИПЕНДИИ

Стипендии „Буров“

Фондация „Атанас Буров“ отпуска стипендии за студенти от български висши учебни заведения, които се обучават по икономически специалности.
Стипендията е в размер на 400 лева месечно и се получава през деветте месеца на съответната академична година.
Стипендиантите се определят с конкурс, който се провежда през октомври и ноември.
Право на участие имат студенти, които се учат в редовна форма на обучение, със завършен най-малко трети курс и успех от цялото следване много добър (4.50).
За студентите-стипендианти на фондацията е въведено настойничеството от членове на Сдружението „Клуб на стипендиантите“Буров“. Настойниците ги подпомагат в изграждането на адекватна мотивация и професионална ориентация в процеса на обучение.
От 1993 до сега по тази програма са предоставени над 700 стипендии. Около 70 на сто от всички стипендианти са приети на работа в банките и индустриалните компании – настоятели във фондацията.

Стипендия „Д. Балабанов“

Стипендия на името на учредителя на фондацията и неин пръв изпълнителен директор и е в размер на 500 лв месечно. Отпуска се за деветте учебни месеца на академичната година.
Стипендиантът се определя с конкурс, в който могат да участват студенти със завършен най-малко трети курс и успех от цялото следване най-малко много добър.
Конкурсът се състои от представяне на есе по важни за икономическото развитие на страната въпроси.

Стипендии за ученици

Стипендии се отпускат за ученици от професионални гимназии по икономика. Стипендиантите се определят с конкурс, провеждан през м. октомври
Стипендията е в размер на 100 лева месечно за 9-те учебни месеца

Стипендии CFA и FRM
От 2021г. Фондация „Атанас Буров“ провежда конкурс за стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA) и за Financial Risk Manager (FRM). Инициативата за това начинание е на Клуба на стипендиантите и приятелите на Фондация „Атанас Буров“ и e подкрепена от настоятелите. Средствата са изцяло набрани от целеви дарения на настоятели, приятели, възпитаници и стипендианти на фондацията© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.