Настоятели

Юридически лица

Първа Инвестиционна Банка АД

https://www.fibank.bg/bg

Банка „ДСК“ АД

https://dskbank.bg

Обеднена Българска Банка АД

https://www.ubb.bg

УниКредит Булбанк АД

https://www.unicreditbulbank.bg/

Централна Кооперативна Банка АД

https://www.ccbank.bg

Българска Банка за Развитие АД

https://bbr.bg/bg/

Интернешънъл Асет Банк АД

https://www.iabank.bg

Юробанк България АД

https://www.postbank.bg

Алианц България Холдинг АД

https://www.allianz.bg/

Индустриален Холдинг България АД

https://www.bulgariaholding.com/bg

Доверие Обединен Холдинг АД

https://doverie.bg

„ТЕСИ“ ООД

https://tesy.bg

УД Компас Инвест АД

https://compass-invest.eu

Борика АД

https://www.borica.bg

Делойт България ЕООД

https://www2.deloitte.com/

Трейс Груп Холд АД

https://www.tracebg.com

ПОК „Доверие“ АД

https://www.poc-doverie.bg

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп

https://www.bulstrad.bg

БС Група Компании АД

https://bg.bsgroupofcompanies.com

„Карол“ АД

http://karoll.bg/

Вестник „Банкеръ“

https://banker.bg

Международен Банков Институт

https://www.ibi-bg.com

Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

https://www.uni-sofia.bg/

Университет за национално и световно стопанство

https://www.unwe.bg

Стопанска Академия „Д. А. Ценов“

https://www.uni-svishtov.bg

Физически лица© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.