Конкурси

Конкурс за стипендии „Буров“ за академичната 2023-2024 г.
Стипендията е в размер на 400 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Повече за стипендиите можете да научите на следната страница.

Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“за академичната 2022/ 2023 г.

Стипендията е в размер на 500 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Повече за стипендията на следната страница.

Конкурс за стипендии за учебната 2023-2024г. за ученици от професионални гимназии по икономика

Стипендията е в размер на 150 лв. и се изплаща за деветте учебни месеца. Повече за стипендиите на следната страница.

Конкурс за стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво за придобиване на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA) и за придобиване на професионалната  акредитация Financial Risk Manager (FRM).

Информация за конкурса може да бъде открита на тази страница.

Резултати от конкурси

Резултатите от конкурсите могат да бъдат открити на тази страница.

 © 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.