Други инициативи

Национално състезание по счетоводство за ученици от професионалните гимназии по икономика
съвместна инициатива на фондация „Атанас Буров“ и Министерството на образованието и науката

От 5 до 7 април се проведе Националното състезание по счетоводство за ученици от професионалните гимназии по икономика. Домакин на състезанието бе Варненската Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“. Участваха 21 ученици от 11 и 12 клас на професионалните гимназии по икономика. Фондация „Атанас Буров“даде парична награда на класираните на първите три места – Димитър Георгиев – ученик от ВТГ „Г. С. Раковски“ (I място), Есра Мустафова – ПГИ – Сливен ( II място) и Жанет Стамова от ТГ – Бургас (III място) и раздаде предметни награди на участниците в състезанието.

Образователна програма „Небанков финансов сектор“
съвместна инициатива на фондация „Атанас Буров“, Комисията за финансов надзор и Министерството на образованието и науката.
В програмата участват ученици и учители от професионалните гимназии по икономика в страната. Разнообразни и интересни презентации, представени от експерти на КФН и от бизнеса, запознават участниците с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар. Теоретичните знания се допълват с практически занимания и посещения в различни дружества и организации.

Образователна програма „Часът на банката“
Образователната програма е свързана с цялостната стратегия на професионалното образование за изграждане на повече практически умения и практика по специалността.Тя дава възможност на професионалните гимназии да утвърдят специалността «Банково дело» и подпомага младите хора в избора им при продължаване на образованието и планиране на кариерата им. Участват ученици и учители от 3 професионални гимназии по икономика – Горна Оряховица, Хасково и Петрич© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.