За Фондацията

Днес, 11 ноември 1992 година в град София, ръководени от желанието за обединяване усилията и интересите на финансовите институции и специалисти:

■ за съхранение и развитие на българските банкерски традиции;
■ за подпомагане и развитие на банковото и финансовото дело в България;
■ за организиране на широка образователна дейност в областта на банковото и финансов дело;
■ за обучение, квалификация и специализация на кадри;
■ за финансово и организационно подпомагане на научната и приложно- изследователската дейност в областта на банкерството и финансите.

Подписаните по-долу,
Заявяваме намерението си да учредим фондация на името на Атанас Буров на основата на наши дарения.

БСИ „МИНЕРАЛБАНК“ ; „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“; „ТУРИСТСПОРТБАНК“; „БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ“; ТРАНСПОРТНА БАНКА“ ; ТБ „БАЛКАНБАНК“; „СТОПАНСКА БАНКА“; КАЗАНЛЪШКА ТБ; МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ; „БАНКСЕРВИЗ“ ; ФБК „105“; ФБК „КАПРИКОРНУС“ РУБИКОН“ –
вестник „ПАРИ“; Ценимир Братоев; Андрей Пръмов.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.