Конкурс за стипендии за ученици

Конкурс за стипендии за учебната 2022-2023г. за ученици от професионални гимназии по икономика

Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за деветте учебни месеца.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
–           Отличен успех през всички години на обучение;
–           Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
–           Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;
–           Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

Конкурсът ще протече през следните етапи:

До 31октомври 2022г., кандидатите изпращат  по пощата :
–       Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
–     Попълнен и подписан формуляр

–     Служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички класове.

Документите се изпращат на адрес:
София 1000 ,

бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 – 6, Пощенска банка,

за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Атанас Буров”.

От 1 до 20 ноември 2022 г., конкурсната комисия ще оцени кандидатите по показателите, посочени във формуляра и ще направи класиране.
Първите 20 кандидати  ще бъдат поканени  за среща с  комисията.

Между 20 и  30 ноември 2022 г., в гр. София ще се проведе среща на кандидатите с комисията. На кандидатите се поемат разходите за пътуване до София и обратно.
По време на срещата ще се проведе дискусия на тема: „Трябва ли държавата да подпомага (субсидира)бизнеса и домакинствата в настоящата кризисна ситуация?“.  След дискусията те ще разговарят с  комисията за плановете им за професионално  развитие, общоикономическа култура  и ценностна система.

Одобрените кандидати ще бъдат обявени през декември.
За допълнителна информация на тел: 02/8116433; 02/8116434 e-mail: fnburov@postbank.bg; fnburov@gmail.com

formuljar.doc© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.