Конкурс за стипендии „Буров“

Конкурс за стипендии за академичната 2022-2023 г.

ВАЖНО!!! СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 18.11.2022

Стипендията е в размер на 400 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
– редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
– имат завършен най-малко ІІІ курс;
– успех от цялото следване не по-малко от много добър (4.50).
До 31 октомври 2022 г. кандидатите представят: 

1. Информационна карта (която може да бъде изтеглена оттук) infokarta – Burov.doc

2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2022/2023г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 – 6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендии “Атанас Буров”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31октомври 2022г.

В периода 13ноември 30  ноември 2022 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

 

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 15 декември 2022 г.

На стипендиантите може да бъде осигурен платен стаж при настоятели на фондацията.

За допълнителна информация на тел: 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@gmail.com; fnburov@postbank.bg© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.