Цветан Алексиев

Цветан Алексиев започва работа в Сирма като софтуерен инженер през 1993 г. Завършил е магистърска степен по “Компютърни системи” в Техническия университет София. Преди присъединяването си към Сирма работи като софтуерен инженер на свободна практика за различни научноизследователски проекти, включително софтуер за Българската космическа програма, инсталации за йонно азотиране, високотемпературни пещи, медицински съоръжения и др.

След присъединяването си към компанията през 1993 г., преминава през различни позиции – ръководител на екип, мениджър проекти, ръководител на отдел. Той има водеща роля в създаването на Сирма Солюшънс АД, Сирма Медия, АД Сирма Бизнес Кансълтинг АД, Датикум АД и придобиването на Сирма АйТиТи.

От 2002 г. е изпълнителен директор на СГХ АД, преименувано по-късно в Сирма Груп Холдинг АД. Цветан Алексиев инициира преструктурирането на Сирма в холдингова организация и префокусирането на дейността от чисто сървис ориентирана компания към холдингова структура, която управлява инвестиции в различните бизнеси на групата, инкубира и създава нови бизнес единици, привлича инвестиции и придобива нови компании.

Цветан Алексиев отговаря за цялостното управление на холдинговата структура, бизнес развитието на най-голямата компания в групата – Сирма Солюшънс АД и стратегическото развитие на когнитивнита система SENPAI. Той е Главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД, Изпълнителен директор и Председател на СД на Сирма Солюшънс АД, Председател на СД на Сирма БК АД, член на СД на Онтотекст АД, Датикум АД и Sirma USA Inc.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.