Почетен знак на Фондацията

Почетен знак на Фондацията получиха: Ваня Василева, Владимир Ташков, Георги Български, Дамян Дамянов, Данета Желева, Жоро Цветков, Николай Василев, Стефан Иванов, Цветослав Ангелов и Ценимир Братоев© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.