Кирил Асенов

Кирил Асенов е роден на 6.05.1968 г. в гр. Смолян. Собственик и изпълнителен директор на „Арексим Инженеринг“ ЕАД. Завършил Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ – специалност Икономика. Координатор на КРИБ-Смолян, женен с 2 деца

Началото на основната дейност на „Арексим Инженеринг“ ЕАД е поставено през 1991 година в град Смолян – България. Дружеството е водещо в производството на технически пластмасови изделия и инструментална екипировка за тях. От началото на 2011 година производственият арсенал е обогатен с най-съвременна технология за мултикомпонентно леене на детайли, а от 2014 е въведена в експлоатация централна система за захранване с материал. Внедрена е и електронна система за управление на качеството. Изделията, които произвежда „Арексим Инженеринг“ ЕАД са в съответствие с високите стандарти по качество, утвърдени в световен мащаб.
Изграден е машинен парк с високотехнологично оборудване, както и екип от квалифицирани и мотивирани служители, възприели и поддържащи фирмената политика.

Тясното сътрудничество с клиентите, в атмосфера на висок професионализъм, креативност и екипност, спомага за решаването на сложни производствени въпроси.

„Арексим Инженеринг“ ЕАД ясно и категорично демонстрира и активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.