Лятно училище Буров

Лятно училище 2023г.

Съвременни тенденции в банкирането Банкя, 10 – 17 септември 2023г. В рамките на една седмица участниците ще имат възможност да почерпят опит от най-добрите […]НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2022

Лятно училище „Инвестиции“ 2022 Основна тема на Лятното училище е анализ на финансови отчети на публични компании, като акцентите в него са насочени към […]НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2021

BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS Образователната инициатива на фондация „Атанас Буров“ бе организирана съвместно с Българска Народна Банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Банка ДСК […]НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2020

„Инвестиции 2020: Изчислителни инструменти при взимане на инвестиционни решения“ Участници бяха студенти от УНСС, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Икономически университет гр. Варна, Нов […]НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2019

„Иновации в банкирането и финтек“ Участници бяха студенти от УНСС, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Икономически университет гр. Варна, Нов български университет и ESCP. […]НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2018

Тема „Инвестиции“ Академичен ръководител – Красимира Паунина, CFA, Ръководител Управление на портфейли и КИС, СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Участници – студенти от УНСС, СА „Д. […]НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2017

Тема „Модерни банкови практики“   Академичен ръководител – Цветослав Ангелов, директор дирекция „Банкова политика“, БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Участници – студенти от УНСС, СА „Д. […]НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2016

Тема „Инвестиции“ Академичен ръководител – Георги Български, настоятел на Фондация „Атанас Буров“ и член на Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА Участници – […]НАУЧИ ПОВЕЧЕ


© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.