Общо събрание на фондация „Атанас Буров“

На 14 септември се проведе 30 -то Общо събрание на фондация „Атанас Буров“. В началото настотелите почетоха паметта на Бистра Георгиева – главен редактор на вестник „Банкеръ“ и дългогодишен настоятел и радетел на каузата на фондацията. Настоятелите приеха отчета за дейността на фондацията за 2021. и програмата за дейността и бюджета за 2022г. Беше избран нов Управителен съвет на фондацията. Обсъдени и приети бяха промени в настоятелските вноски за 2023г. Проведена бе дискусия и бяха взети конкретни решения за подобряване на комуникационната стратегия на фондацията и по-значимо популяризиране на дейностите и инициативите на фондацията.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.