ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ“

Национално състезание по счетоводство 2023 – съвместна инициатива на фондация „Атанас Буров“ и Министерството на образованието и науката.

От 5 до 7 април 2023 година ще се проведе Националното състезание по счетоводство за ученици от професионалните гимназии по икономика. Домакин на състезанието ще бъде Варненската Търговска Гимназия „Георги Сава Раковски“.

Фондация „Атанас Буров“ ще награди най-добре представилите се ученици с парична награда и ще раздаде предметни награди на участниците в състезанието.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.