Мисия на фондация „Атанас Буров“

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.

СТИПЕНДИИ „БУРОВ“ 2023

Фондация "Атанас Буров" отпуска стипендии за студенти от български висши учебни заведения, които се обучават по икономически специалности. Стипендията е в размер на 400лева месечно Право на участие имат студенти, които се учат в редовна форма на обучение, със завършен най-малко трети курс и успех от цялото следване много добър (4.50).

За повече информация относно сроковете за кандидатстване следете сайта на Фондацията и страниците ни в LinkedIN, Facebook, YouTube и Instagram.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

СТИПЕНДИИ CFA И FRM

От 2021 година Фондация „Атанас Буров“ провежда конкурс за стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво за придобиване на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA) и за придобиване на професионалната акредитация Financial Risk Manager (FRM).

Инициативата за това начинание е на Клуба на стипендиантите и приятелите на Фондация „Атанас Буров“ и e подкрепена от настоятелите. Средствата са изцяло набрани от целеви дарения на настоятели, приятели, възпитаници и стипендианти на фондацията

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ“

Национално състезание по счетоводство 2023 – съвместна инициатива на фондация „Атанас Буров“ и Министерството на образованието и науката.

От 5 до 7 април 2023 година ще се проведе Националното състезание по счетоводство за ученици от професионалните гимназии по икономика. Домакин на състезанието ще бъде Варненската Търговска Гимназия „Георги Сава Раковски“.

Фондация „Атанас Буров“ ще награди най-добре представилите се ученици с парична награда и ще раздаде предметни награди на участниците в състезанието.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.