Конкурс за стипендии CFA ® & FRM ®

Конкурс за стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво за придобиване на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA) и за придобиване на професионалната  акредитация Financial Risk Manager (FRM).

Инициативата за това начинание е на Клуба на стипендиантите и приятелите на Фондация „Атанас Буров“ и e подкрепена от настоятелите. Средствата са изцяло набрани от целеви дарения на настоятели, приятели, възпитаници и стипендианти на фондацията

Стипендиите покриват стандартната такса за регистрация за изпита и се предоставят на кандидати, които се явяват на изпитите за първи път.

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да имат завършена или да са последна година бакалавърска степен, или да имат четиригодишен професионален опит. Конкурсът е отворен за всички кандидати, които отговарят на условията, за регистрация в CFA програмата и се явяват за първи път на изпит за първо ниво на CFA. Пълна информация е налична на следния адрес: https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/charter

Конкурсът се провежда в два кръга:

  1. Подбор по документи
  2. Пробен изпит

Кандидатите трябва да представят: актуална автобиография и мотивационно писмо на английски език и академична справка (диплом).© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.