Фикрет Индже

„Алкомет“ АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати . 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати. Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си и за да разшири пазарните си позиции. Чрез инвестиране в най-съвременни производствени технологии, компанията цели навлизане на нови пазари с по-висока добавена стойност, като строителство и архитектура, автомобилостроене и производство на опаковки.

Господин Фикрет Индже има над 40-годишен опит в цветната и черната металургия и в ръководството на фирми от този бранш. Под негово ръководство „Алкомет“ бележи забележително развитие, като само през последната година са инвестирани повече от 60 млн.лв. в нови технологии и оборудване за развитие на предприятието. Днес „Алкомет“ се нарежда сред 100-те най-големи български компании по приходи и развитие. Също така, е сред първите 100 най-големи работодатели в България.

Фикрет Индже е почетен гражданин на гр. Шумен. Той подкрепя широк периметър от различни обществени и социални дейности – спорт, култура, здравеопазване и пр.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.