Димитър Шумаров

Димитър Шумаров е завършил Университета за национално и световно стопанство с магистърска степен по „Социално-икономическо планиране“, където е бил и преподавател в департамент „Маркетинг и стратегическо планиране“.

Преди да се насочи към банковия сектор, работи и се специализира в управление „Макроикономически проекти и разработки“ на Държавния комитет по планиране, Държавна Планова Комисия и Министерството на икономиката и планирането. Участва в множество проекти и в разработването на методики за различни балансови пропорции и показатели на макроикономическо равнище. През 1990-1992 г. работи в отдел „Бюджетна политика“ на Министерството на финансите, където участва в разработването на концептуалната макроикономическа рамка за конструиране на консолидирания държавен бюджет.

Работата в банковия сектор стартира през 1992 г в БСИ “Минералбанк“ като експерт, а в последствие и заместник директор в дирекция „Икономически проучвания и финансова политика“. В периода 1994-1995 г. работи като директор „Икономически анализ и прогнозиране“ в Банковата Консолидационна Компания и като неин представител последователно е член на Съвета на директорите на „Търговска банка Биохим“ и председател на Надзорния съвет на „Софиябанк“. През 1995 г. е избран за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ТБ „Балканбанк“.

От края на 1996 г. в продължение на 16 години работи в Обединена българска банка като Главен финансов директор на банката. Там той създава цялостното финансово управление на банката, както и управлението и координацията на процеса на бизнес планиране и бюджетиране, управлението на проекти и редица други банкови функции и процеси.

През юли 2012 г. Димитър Шумаров се присъединява към екипа на Пощенска банка като изпълнителен директор, Главен финансов директор и член на УС на финансовата институция. Под негово ръководство Пощенска банка придобива и интегрира за рекордно кратко време дейността на две банки (Алфа Банк и Банка Пиреос България), което е поредната стъпка в затвърждаването на позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база. Димитър Шумаров активно участва в проекти, свързани с дигитализацията на банковия сектор в България. Носител на наградата “CFO на годината“ на ЕY и сп. „Форбс“.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.