ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2020

„Инвестиции 2020: Изчислителни инструменти при взимане на инвестиционни решения“

Участници бяха студенти от УНСС, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Икономически университет гр. Варна, Нов български университет.

Академичен ръководител:

Красимира Паунина, CFA, ръководител Управление на портфейли и КИС, СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ.

Лектори:

Георги Български, настоятел на Фондация „Атанас Буров“ и автор на книгата „CFA, FRM & CIAI Exams tips and tricks“, Тихомир Каунджиев от „Карол капитал мениджмънт“, Ивайло Пенев, Даниел Дончев, Ивелин Камбуров, Николай Шилдеров и Иван Такев, настоятел на Фондация „Атанас Буров“.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.