ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2019

„Иновации в банкирането и финтек“

Участници бяха студенти от УНСС, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Икономически университет гр. Варна, Нов български университет и ESCP.

Академични Ръководители:

  • Стефан Иванов, Директор дирекция „Финанси“, РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ
  • Цветослав Ангелов, Директор дирекция „Надзорна методология“, БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

 

Лектори:

Филип Генов от „УниКредит Булбанк“, Костадин Панайотов от „Експресбанк“, Мердихан Исмаилов от „Алианц България банк“.
От Райфайзенбанк България“ – Даниел Алексиев, Кирил Янчев, Даниел Джолев, Мариела Атанасова, Рада Йосифова и Виктор Балабанов.
От „Обединена българска банка“ – Стефан Григоров, Мариян Лазаров и Елиза Димитрова.

 © 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.