ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2022

Лятно училище „Инвестиции“ 2022
Основна тема на Лятното училище е анализ на финансови отчети на публични компании, като акцентите в него са насочени към практически анализ на публични компании и работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление и професионални сертификационни програми.
Участници бяха студенти от УНСС, Икономически университет гр. Варна, СУ „Св. Кл. Охридски“ и ВУЗФ.
Академичен ръководител:
Красимира Паунина, CFA, настоятел на Фондация „Атанас Буров“
Лектори:
Георги Български, настоятел на Фондация „Атанас Буров“ и автор на книгата „CFA, FRM & CIAI Exams tips and tricks“, Иван Такев, настоятел на Фондация „Атанас Буров“, Николай Василев, настоятел на Фондация „Атанас Буров“, Тихомир Каунджиев, Ивайло Пенев, Даниел Дончев, Джулия Кацарова, Мехмед Дикме.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.