ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2018

Тема „Инвестиции“

Академичен ръководител – Красимира Паунина, CFA, Ръководител Управление на портфейли и КИС, СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Участници – студенти от УНСС, СА „Д. А. Ценов“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Икономически университет гр. Варна и Университета в Глазгоу, Великобритания.

Лектори – Георги Български, Настоятел на Фондация „Атанас Буров“ и автор на книгата „CFA, FRM & CIAI Exams tips and tricks“, Даниел Дончев, CFA Ръководител Инвестиционни стратегии в „Карол капитал мениджмънт“. Иван Такев Изпълнителен директор Българска Фондова Борса, Надя Неделчева, CFA Ръководител Управление на портфейли и анализи в „Карол капитал мениджмънт“, Николай Попниколов, Финансов директор „We are pentagon group Ltd.“ Николай Стойков, Портфолио мениджър „Аларик кепитъл“, Тихомир Каунджиев, Портфолио мениджър „Карол капитал мениджмънт“.
Специално участие на Николай Василев, управляващ партньор на Експат асет мениджмънт и настоятел на Фондация „Атанас Буров“.

 

 

 

 © 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.