ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2016

Тема „Инвестиции“

Академичен ръководител – Георги Български, настоятел на Фондация „Атанас Буров“ и член на Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Участници – студенти от УНСС, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, АУБ и университети от Великобритания и Русия.

Лектори – Тихомир Каунджиев „Мелон финанс“, Иван Гаджонов „Балкан сървисиз“, Димитър Бакалов „Винпром Пещера“, Надя Неделчева „Карол капитал мениджмънт“, Иван Такев Изпълнителен директор Българска Фондова Борса, Даниел Дончев Ръководител инвестиционни стратегии в „Карол капитал мениджмънт“, Илия Доков, Йонко Чуклев, Красимира Паунина, Бончо Иванов, Милен Манев, Петко Вълков, Ивайло Пенев, Надежда Кръстева. Специално участие на Николай Василев, управляващ партньор на Експат асет мениджмънт и настоятел на Фондация „Атанас Буров“.

 © 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.