ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2017

Тема „Модерни банкови практики“

 

Академичен ръководител – Цветослав Ангелов, директор дирекция „Банкова политика“, БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Участници – студенти от УНСС, СА „Д. А. Ценов“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Икономически университет гр. Варна.

 

Лектори – Пламен Димитров „Банка ДСК“, Стефан Иванов „Райфайзенбанк България“, Мариан Давидов „Райфайзенбанк България“, Иван Иванов „Обединена българска банка“, Благовест Маламов „Първа инвестиционна банка“, Ася Ралева „Първа инвестиционна банка“.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.