ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ БУРОВ 2021

BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS

Образователната инициатива на фондация „Атанас Буров“ бе организирана съвместно с Българска Народна Банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Обединена Българска Банка.
Лятното училище се проведе от 12 до 19 септември в хотел „Жеравна“ на град Банкя. В него взеха участие студенти от УНСС, Икономически университет – Варна, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и др.
Академичен ръководител на Лятното училище бе г-н Стефан Иванов – Прокурист, Директор Дирекция „Финанси“ , Райфайзенбанк България и настоятел на фондацията.
Лектори на училището бяха водещи специалисти:
Цветослав Ангелов – Директор Дирекция „Надзорна методология“, БНБ
Борислав Бангеев – Главен Риск Директор, УниКредит Булбанк
Костадин Панайотов – Началник на Транзакционен и Дигитален Бизнес за Корпоративни и Малки предприятия, ОББ
Мердихан Исмаилов – Ръководител Дигитални и Информационни технологии, IRIS Solutions
и екипа на Райфайзенбанк:
Добромир Добрев – Зам.Председател на Управителния съвет и Изпълнителн директор
Стефан Иванов – Прокурист, Директор Дирекция „Финанси“
Рада Йосифова – Директор Дирекция „Човешки ресурси“
Кирил Янчев – Директор дирекция „Корпоративни продукти и бизнес развитие“
Надежда Пенева – Директор дирекция „Мултиченъл продажби“
Владимир Махнев – Началник отдел „Дигитална трансформация и иновации“
Екатерина Маринова – Експерт „Стратегии, иновации и данни“© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.