Стипендии CFA

30 години фондация „Атанас Буров“

Среща „30 години фондация „Атанас Буров“ в помощ на ученици и студенти“

Стипендии за явяване на изпит за първо ниво на CFA и FRM

Кампания за набиране на средства

Лятно училище

Общо събрание на фондация „Атанас Буров“

Стопанска Академия „Д. А. Ценов“

Университет за национално и световно стопанство

Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Международен Банков Институт

Вестник „Банкеръ“

„Карол“ АД

БС Група Компании АД

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп

ПОК „Доверие“ АД

Трейс Груп Холд АД

Делойт България ЕООД

Борика АД

УД Компас Инвест АД

„ТЕСИ“ ООД

Доверие Обединен Холдинг АД

Индустриален Холдинг България АД

Алианц България Холдинг АД

Юробанк България АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Българска Банка за Развитие АД

Централна Кооперативна Банка АД

УниКредит Булбанк АД

Обеднена Българска Банка АД

Банка „ДСК“ АД

Първа Инвестиционна Банка АД

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

СТИПЕНДИИ

Стефани Згурева – Стипендиант на Фондация „Атанас Буров“© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.