Експерт Управление на риска

Финансов анализатор

Инвестиционен консултант – Портфолио мениджър

Риск Мениджър “Преструктуриране”, гр. София

Специалист Ранно събиране – физически лица, гр. София

Специалист кредити на физически лица гр. Варна

Специалист Проблемни активи – регион гр. Пазарджик

Елеонора Ташева

д-р Свилен Колев

Риск мениджър в отдел “Управление на риска“ на УД“ДСК Управление на активи“АД

Стажант Финанси в Индустриален холдинг България

Специалист Проблемни активи – регион гр. Пловдив

Стажант Технолог термична обработка в ЗММ Нова Загора, част от Групата на Индустриален холдинг България

Стажант в Корпоративен бизнес център гр. Варна

Стажант в банков клон в гр. Варна

Стажант в Сектор Корпоративно банкиране

Стажант в сектор Банкиране на дребно

Стажант в Управление Финансов контролинг и планиране

Стажант в Управление Счетоводство, равнение и данъчен контрол

Стажант в Управление Централни операции

Стажант в Управление Кредитна администрация

Стажант в банков клон в град София

Фондация „Атанас Буров“ отбеляза 3 десетилетия със събитие в УНСС

Емил Горанов

Александра Кефирова

Ярослав Девицкий – Стипендиант

Кирил Аначков – Стипендиант и участник в Летните училища през 2021 и 2022© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.