Членове

  • Андрей Пръмов
  • Владимир Ташков – изпълнителен директор
  • Данета Желева
  • Дамян Дамянов
  • Добромир Добрев
  • Жечко Кюркчиев
  • Ивайло Главчовски
  • Мирослав Вичев
  • Петя Димитрова
  • Радка Тончева

 © 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.