31 Общо събрание на фондация „Атанас Буров“

На 14 септември се проведе 31 -то Общо събрание на фондация „Атанас Буров“. Настоятелите приеха отчета за дейността на фондацията за 2022г. и програмата за дейността и бюджета за 2023г. Г-н Владимир Ташков информира настоятелите за провеждащото се Лятно училище и ги покани на закриването в Банкя. Сърдечно благодари на г-н Стефан Иванов – академичен ръководител на училището за цялостната организация, програма и провеждане на инициативата и изказа специална благодарност за личното дарение на г-н Иванов.
От името на Управителния съвет изказа благодарност на г-жа Данета Желева за дарението, с което бе изработен новият сайт на фондацията.
Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на контактите с кариерните центрове на университетите за популяризиране дейностите на фондацията.
https://www.atanasburov.org/wp-admin/media-upload.php?post_id=774&type=image&TB_iframe=1© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.