30 години фондация „Атанас Буров“

На 22 ноември Фондация „Атанас Буров“ отбеляза 30 години от учредяването си. Тържеството стана повод да се припомнят първите стъпки, първите успехи, мечтите, надеждите,  волята да се съхранят и развият вярата и оптимизма на Атанас Буров.

Призове „Буров“ за принос към дейността на фондацията получиха г-н Андрей Пръмов – настоятел, основател на Фондацията и член на Управителния съвет и

г-н Олег Недялков – настоятел, основател на Фондацията и председател на Настоятелството.

 

С почетен знак на Фондацията бяха наградени г-жа Ваня Василева, г-н Владимир Ташков, г-н Георги Български, г-н Дамян Дамянов, г-жа Данета Желева, доц. Жоро Цветков, г-н Николай Василев, г-н Стефан Иванов, г-н Цветослав Ангелов и г-н Ценимир Братоев за техния принос към дейността на Фондацията© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.