Часът на банката

На 17 ноември се проведе образователната инициатива „Часът на банката“. Домакин беше УниКредит Булбанк. Участваха 30 ученици от професионалните гимназии по икономика в Горна Оряховица, Хасково и Петрич.
Ръководител на програмата бе г-н Стефан Иванов – Директор Стратегически, Кредитен и интегриран риск в УниКредит Булбанк и настоятел на фондацията. Фондация „Атанас Буров“ изказва своята голяма благодарност към г-н Иванов и към г-жа Екатерина Стойчева и г-н Владимир Тенев за тяхното участие и интересни презентации.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.