Финансов анализатор

Позицията Финансов анализатор е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

– Изготвяне на финансови анализи, пазарни и секторни проучвания;

– Съдействие при наблюдението и отчитането на показателите за риск и свързаните с тях лимити, на които трябва да отговарят договорните фондове и управляващото дружество;

– Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, управлявани от компанията;

– Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

– Диплома за висше образование;

– Отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);

– Владеене на английски език;

– Познаване на инвестиционните продукти, които предлага дружеството;

– Познаване на законодателната рамка, на която трябва да отговарят управляващите дружества;

– Организационни и комуникативни умения;

– Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

Предимства:

– Образование в сферата на финансите и счетоводството;

– Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

– Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

– Извънакадемични занимания в областта на финансите;

– Владеене на допълнителен чужд език.

За повече информация и кандидатстване посетете сайтът www.selectam.bg .© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.