Стипендии за явяване на изпит за първо ниво на CFA и FRM

Фондация „Атанас Буров“ има удоволствието да обяви за втори път в своята дългогодишна история конкурс за три стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA) и две за Financial Risk Manager (FRM). Средствата са изцяло набрани от целеви дарения на приятели, възпитаници и стипендианти на фондацията на благотворителен коктейл проведен на 1 юни 2022 г.

Инициативата за това начинание е стартирана от Клуба на стипендиантите и приятелите на Фондация „Атанас Буров“ и e подкрепена от настоятелите на Фондацията.

Стипендиите покриват стандартната такса за регистрация за изпита в размер на USD 700 за CFA Level 1 и USD 600 за FRM Level 1 и ще бъдат предоставени на кандидати, които се явяват на изпита за първи път.

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят на изискванията за регистрация за изпит съответно за CFA Level 1 & FRM Level 1:

Конкурсът ще се проведе в два кръга:

  1. Подбор по документи, при който ще бъдат допуснати единствено кандидатите, регистрирани в / или отговарящи на изискванията за регистрация в CFA/FRM програмите.
  2. Пробен изпит CFA Level 1, който ще се проведе на 16 юли 2022 г. и пробен изпит FRM Level 1, който ще се проведе на 17 юли 2022 г., в сградата на Райфайзенбанк, на адрес: гр. София 1407,  район Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров №55, Експо 2000, Фаза III, ет. 6. Изпитът се провежда съвместно с Kaplan Schweser.

Кандидатите трябва да представят: актуална автобиография и мотивационно писмо на английски език, и копие на академична справка (диплом), не по-късно от 10 юли 2022 г.

Актуална информация за конкурса е достъпна на страницата на Фондация „Атанас Буров“ www.atanasburov.org в раздел „Вести“.

Изборът на стипендиантите е изцяло обективен и е на база на резултатите от пробните изпити (mock exam).

Крайният срок за подаване на документи е 10 юли 2022г., като те трябва да бъдат изпратени до следните два електронни адреса: fnburov@postbank.bg, burov.club@gmail.com със следния Subject (Относно): CFA Scholarship 2022 или FRM Scholarship 2022, съответно. Телефони за контакт 02 811 6433; 02 811 6434.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.