Стефани Згурева – Стипендиант на Фондация „Атанас Буров“

„Като стипендиант искам да изкажа своите благодарности на Фондацията за предоставената

възможност и подкрепа!

Когато човек полага основите на своето професионално развитие, мотивацията и съдействието

са от огромно значение както за кариерното, така и за личностното израстване. Да срещнеш

хора, обединени от обща кауза, които споделят знанията и опита си, да изградиш

самоувереност и да бъдеш целеустремен – стъпките, които правим, за да вървим по пътя към

осъществяване на идеите си.“

dsadsa


© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.