Стажант Технолог термична обработка в ЗММ Нова Загора, част от Групата на Индустриален холдинг България

Очакванията ни за кандидата:
– Студент или в процес на завършване на Висше техническо образование;
– Добри познания на процесите на термична обработка на металите, в т.ч. обемно закаляване, индуктивно закаляване, цементация;
– Добри познания по материалознание
– Компютърна грамотност
– Умения за работа в екип;
– Комуникативност;
– Сериозно отношение към поетите професионални задължения;
– Спазване на приетите фирмени правила;

Основни отговорности по време на стажа:

Под надзора на Технолога и ръководителя на Термичен участък:

– изготвя технологията за термична обработка на детайлите в съответствие с изискванията на конструктивната документация

– следи за правилното протичане на термичните процеси

– осъществява контрол на вече термообработената продукция

– планиране на дейността на Термичен участък;

– изготвяне на графици и отчети във връзка с работата на участъка

 

В замяна ние ще предложим:

Платен стаж с възможност за последващо наемане на работа

Фирмено обучение;

Възможност за професионално и кариерно израстване в една от водещите производствени компании в България;

Добър и мотивиран екип.

 

Месторабота:

ЗММ Нова Загора, град Нова Загора

Ако проявявате интерес към позицията и считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своята автобиография и актуална снимка на имейл s.sivov@zmmnz.com. За допълнителни въпроси може да се обръщате към Изпълнителния директор на  ЗММ Нова Загора г-н Свилен Сивов на телефон 0457 63056.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.