Среща „30 години фондация „Атанас Буров“ в помощ на ученици и студенти“

На 14 ноември в аула „Максима“ на УНСС при голям интерес от студенти и преподаватели се проведе среща  „30 години фондация „Атанас Буров“ в помощ на ученици и студенти“. Срещата бе открита от проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС. Г-жа Виолина Маринова – председател на УС представи фондацията и нейната дейност,  насочена към подпомагане на студенти за тяхното професионално развитие. На  срещата направиха изказвания  г-жа Радка Тончева – носител на приз „Буров“ и настоятел на фондацията, г-жа Цветанка Минчева – главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“, проф. Силвия Трифонова – преподавател в УНСС и бивш стипендиант на фондацията, г-н Благовест Маламов – настоятел и учредител на клуб „Буров“.

В края на срещата г-жа Маринова връчи почетна грамота и знак на фондация „Атанас Буров“ за дългогодишното партньорство с Университета  на неговия  ректор – проф. Димитров.

Фондация „Атанас Буров“ изказва благодарности на основните организатори на срещата – доц. Михаил Мусов – зам. ректор на УНСС и г-н Стефан Иванов – от УниКредит Булбанк и настоятел на фондацията.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.