Риск мениджър в отдел “Управление на риска“ на УД“ДСК Управление на активи“АД

Ние сме УД“ДСК Управление на активи“АД – дъщерно дружество на Банка ДСК, горд член на OTP Group – една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор.

 

Очакваме с нетърпение да се присъединиш към нас и да допринесеш за ценностите и визията ни за обслужване като част от екипа!

В момента търсим да назначим:

Риск мениджър в отдел “Управление на риска“

на УД“ДСК Управление на активи“АД

 

Основни задължения:

 • Участва в разработването и прилага системата за управление на риска на всяко предприятие за колективно инвестиране;
 • Участва в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете;
 • Участва в изграждането на математико-статистически модели за измерване и анализ на пазарните рискове;
 • Участва в изготвянето на сценарии за резултатите на всяко предприятие за колективно инвестиране;
 • Ежедневно следи ликвидността на управляваните предприятия за колективно инвестиране и участва в изготвянето на стрес тестове за ликвидност;
 • Контролира спазването на установените лимити.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование: Математика или статистика/иконометрия, Икономика, Финанси;
 • Задълбочени познания в областта на статистическия анализ;
 • Силно аналитично мислене, отговорност, задълбоченост;
 • Отлични компютърни умения (MS Office) и по-специално Excel. Умения за работа с Python и/или VBA ще се счита за предимство;
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Отлично владеене на български и английски език;
 • 1 година професионален опит във финансова институция;

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български и английски език – с актуална снимка.

Моля изпращайте документите за кандидатстване на е-мейл: polina.aleksandrova@dskam.bg в срок до 30.09.2023г.© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.