Пламен Иванов

„Фондация „Атанас Буров“ изключително успешно спомага и насърчава развитието на талантливи студенти във финансовата сфера вече години наред. Развивайки мрежа от контакти между студенти и професионалисти, организирайки интензивното и изцяло практическо насочено Лятно училище, подпомагайки стипендианти – Фондацията е една от малкото организации в България, която безвъзмездно предоставя подкрепа по пътя на професионална реализация на младите финансисти.“

Пламен Иванов, FCCA

dsadsa


© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.