СТИПЕНДИИ „БУРОВ“ 2023

Стипендии „Буров“ за студенти

Фондация „Атанас Буров“ отпуска стипендии за студенти от български висши учебни заведения, които се обучават по икономически специалности. Стипендията е в размер на 400лева месечно Право на участие имат студенти, които се учат в редовна форма на обучение, със завършен най-малко трети курс и успех от цялото следване много добър (4.50).

За повече информация относно сроковете за кандидатстване следете сайта на Фондацията и страниците ни в LinkedIN, Facebook, YouTube и Instagram.

 

Стипендия „Дамян Балабанов“

Стипендия на името на учредителят на Фондация „Атанас Буров“ и неин пръв изпълнителен директор в размер на 500 лева месечно. Конкурсът се състои от представяне на есе по важни за икономическото развитие на страната въпроси.

За повече информация относно сроковете за кандидатстване следете сайта на Фондацията и страниците ни в LinkedIN, Facebook, YouTube и Instagram.

 

Стипендии „Буров“ за ученици

Стипендии се отпускат за ученици от професионални гимназии по икономика.Стипендиантите се определят с конкурс,провеждан през м. октомври
Стипендията е в размер на 100 лева месечно за 9-те учебни месеца

 © 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.