Лятно училище на фондация „Атанас Буров“

От 10 до 17 септември за 21 път се проведе традиционната инициатива на фондация „Атанас Буров“ – Лятно училище за студенти. Темата на тазгодишното училище бе „Съвременни тенденции в банкирането“. Програмата включваше теми като Ораганизация на работата в съвременните финансови институуции, Управление и монетизация на данните, Консолидация в банковия сектор, Иновации в банкирането, Дигитализация на банковите услуги, Управление на риска, Управление на проекти и програми в банките, ESG, Регулации, Защита от измами и др. Академичният ръководител – г-н Стефан Иванов – настоятел на фондацията и директор „Стратегически, кредитен и интегриран риск“в УниКредит Булбанк бе поканил за лектори в Лятното училище изявени професионалисти в банковата сфера като Борислав Бангеев, Радостин Денев, Даниел Джолев, Георги Йорданов и Иван Чолев от УниКредит Булбанк, Цветослав Ангелов от БНБ, Димитър Дилов и Пламен Димитров от Банка ДСК, Добромир Добрев и Константин Панайотов от ОББ, Благовест Маламов от ПИБ, Тодор Плугчиев от Пощенска банка и г-жа Таня Карагеоргиева от Делойт България.
В практическата част на програмата на студентите участници в училището бяха зададени два казуса и те (разпределени в 4 екипа) работиха върху решаването им и в края на Лятното училище презентираха своите решения на казусите.
Фондация „Атанас Буров“ изказва своята огромна благодарност към всички участници в инициативата – лектори и студенти.
https://www.atanasburov.org/wp-admin/media-upload.php?post_id=777&type=image&TB_iframe=1© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.