Контакти глобално

София 1000 бул. „Княз Александър Дондуков“ № 4-6 Пощенска банка, Служебен вход, ст. 301, за фондация „Атанас Буров“

Телефони: + 359 2 811 6433; + 359 2 811 6434, +359 899 165 598, e-mail: fnburov@gmail.com, fnburov@postbank.bg, vtashkov@postbank.bg, rokoleva@postbank.bg© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.