Експерт Управление на риска

Позицията Експерт, Управление на риска е насочена към млади амбициозни кандидати със задълбочени познания в сферата на финансите. Ние предлагаме работа в едно от водещите управляващи дружества в България, с общо активи под управление над 50 млн. лв. Нашият екип от професионалисти ще Ви въведе практически в сферата на инвестирането, управлението на капитали и оценяването на компании.

Отговорности:

– Участие в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете;
– Изготвяне на доклади за състоянието на риска;
– Съдействие при ежедневното преоценяване на активите на договорните фондове, – управлявани от компанията;
– Оперативна дейност във връзка с дейността на дружеството.

Изисквания:

– Минимално изискване – Бакалавърска степен в направление „Икономика“;
– Отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
– Владеене на английски език;
– Организационни и комуникативни умения;
– Лоялност, работа в екип, спазване на срокове, отговорност.

Предимства:

– Образование в сферата на финансите и счетоводството;

– Практически опит в областта на инвестициите и финансовите пазари;

– Участие в международно признати програми като CFA, FRM или сходни;

– Извънакадемични занимания в областта на финансите;

– Владеене на допълнителен чужд език.

 

Какво предлагаме:

– Възможност за кариерно развитие в едва от водещите компании за управление на активи в България;

– Силно мотивираща и динамична работна среда с млад и амбициозен екип;

– Подкрепа и менторство от ръководители с дългогодишен опит в инвестициите и управлението на проекти;

– Атрактивни социални придобивки.

 

За повече информация и кандидатстване посетете сайтът www.selectam.bg .© 2022 Фондация Атанас Буров
Социални мрежи

Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България.

Да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.