За нас

Обща информация

 

Лятно училище „Инвестиции 2020: Изчислителни инструменти при вземане на инвестиционни решения“

21 август - 7 септември, хотел "Жеравна", Банкя

Фондация „Атанас Буров“ организира Лятно училище на тема „Инвестиции“, като в тази връзка, обявява конкурс за стипендии за участие в обучението. Лятното училище ще се проведе  през август и септември 2020 г. в гр. Банкя.

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.

Тема и лектори

Основна тема на тазгодишното Лятно училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление и професионални сертификационни програми. Специален поглед ще бъде отделен върху програмирането и използването на съвременни инструменти за решаване на комплекси изчислителни задачи, свързани с инвестиционния анализ. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Лекторите на училището са с богат опит в инвестиционната сфера и капиталовите пазари.

Срокове и изисквания

Стипендии за участие в лятното училище ще бъдат предоставени на до 12 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Кандидатите трябва да изпратят до 31 март 2020 г. по електронна поща на адрес fnburov@gmail.com  попълнена информационна карта (информационна карта може да бъде изтеглена от сайта на фондация „Атанас Буров“ www.atanasburov.org, Лятно училище, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

      - Ethics in the age of artificial intelligence

      - Algorithmic trading - the path to efficient markets?

      - Are the machines destined to eradicate behavioral biases?

      - Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets

      - AI in the value investing domain

      - Using big data and AI to enhance the diversification and risk/return potential of portfolios

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до  5юли 2020 г. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2021 © Фондация Атанас Буров