За нас

Вести

Общо събрание на фондация "Атанас Буров"

30/09/2021

На 29 септември се проведе Общото събрание на Фондация "Атанас Буров" . В началото с едноминутно мълчание настоятелите почетоха паметта на двама колеги, които загубихме през тази година - Радосвет Радев - член на Управителния съвет и дългогодишен настоятел и радетел на каузата на фондацията и Елен Георгиев - председател на Комисията за подбор на стипендианти - ученици от професионалните гимназии по икономика. Настоятелите приеха Отчета на Управителния съвет за 2020г- и Програмата за дейността и бюджета на фондацията за 2021г. В провелата се дискусия бяха поставени въпроси за финансирането на дейностите на фондацията, начини за по-бързо и ефективно общуване с настоятелите, популяризиране дейността на фондацията и др. Приети бяха трима нови настоятели - г-н Благовест Маламов, г-жа Красимира Паунина и г-н Стефан Иванов.

Стипендии за явяване на изпит за първо ниво на CFA (Chartered Financial Analyst)

21/06/2021

Фондация „Атанас Буров“ има удоволствието да обяви за първи път в своята дългогодишна история конкурс за три стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA). Средствата са изцяло набрани от целеви дарения на настоятели, приятели, възпитаници и стипендианти на фондацията на благотворителен коктейл проведен на 24 май 2021 г.

Инициативата за това начинание е на Клуба на стипендиантите и приятелите на Фондация „Атанас Буров“ и e подкрепена от настоятелите на Фондацията.

Стипендиите покриват стандартната такса за регистрация за изпита в размер на USD 700 и ще бъдат предоставени на кандидати, които се явяват на изпита за първи път.

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да имат завършена или да са последна година бакалавърска степен, или да имат четиригодишен професионален опит. Конкурсът е отворен за всички кандидати, които отговарят на условията, за регистрация в CFA програмата и се явяват за първи път на изпит за първо ниво на CFA. Пълна информация е налична на следния адрес: https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/charter

Конкурсът ще се проведе в два кръга:

1.      Подбор по документи, при който ще бъдат допуснати единствено кандидатите, регистрирани в, или отговарящи на изискванията за регистрация в CFA програмата.

2.      Пробен изпит, в партньорство с Kaplan Schweser, който ще се проведе на 31 юли 2021 г. в гр. София. (Точният адрес ще бъде уточнен допълнително).

Кандидатите трябва да представят: актуална автобиография и мотивационно писмо на английски език и академична справка (диплом).

Актуална информация за конкурса е достъпна на страницата на Фондация „Атанас Буров“ www.atanasburov.org в раздел „Вести“.

Изборът на стипендиантите е обективен и е на база резултат от пробен изпит.

Крайният срок за подаване на документи е 22 юли 2021г., като те трябва да бъдат изпратени на адреси: fnburov@gmail.com, burov.club@gmail.com със следния Subject (Относно): CFA Scholarship 2021. Телефони за контакт 02 811 6433; 02 811 6434.--

Burov Club

 

Клуб на Стипендиантите и Приятелите на

Фондация "Атанас Буров"

 

Лятно училище BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS

20/09/2021

От 13 до 19 септември 2021г. се проведе  традиционното Лятно училище на фондация „Атанас Буров“. Съорганизатори на инициативата бяха Райфайзенбанк, Българска Народна Банка, УниКредит Булбанк, Обединена Българска банка и Банка ДСК.

Участваха студенти от ИУ – Варна, УНСС, СФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ и европейски университети.

Фондацията благодари на лекторите:

От БНБ - Цветослав Ангелов , Директор Дирекция „Надзорна методология“,

От Райфайзенбанк

Добромир Добрев - Зам.Председател и Изпълнителн директор

Стефан Иванов – Прокурист, Директор Дирекция „Финанси“

Рада Йосифова – Директор Дирекция „Човешки ресурси“

Кирил Янчев – Директор дирекция „Корпоративни продукти и бизнес развитие“

Надежда Пенева – Директор дирекция „Мултиченъл продажби“

Владимир Махнев – Началник отдел „Дигитална трансформация и иновации“

Екатерина Маринова – Експерт „Стратегии, иновации и данни“,

От УниКредит Булбанк

Борислав Бангеев - Главен Риск Директор, Член на УС

От ОББ

Костадин Панайотов – Началник на Транзакционен и Дигитален Бизнес за Корпоративни и Малки предприятия

Мердихан Исмаилов – Ръководител Дигитални и Информационни технологии - IRIS Solutions

Благодарим и на Райфайзенбанк за домакинството и подкрепата.

Академичният координатор на Лятното училище г-н Стефан Иванов беше изготвил програма, която даде възможност на участниците да получат знания, да разработят

казуси, да работят в екип, да се срещнат и разговарят с най-добрите специалисти в тази област.

 Студентите имаха възможност да се срещнат и със специалисти от отделите „Човешки ресурси“ на Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк, ОББ и Пощенска банка, които им разказаха за възможностите за работа и кариера.

Лятното училище завърши с представянето на казусите по групи.

 

Стипендии CFA

14/06/2021

Стипендии CFA

Съвместна инициатива на фондация „Атанас Буров“, Клуба на бившите стипендианти и участници в Летните училища „Буров“ и приятели на фондацията за провеждане на конкурс и отпускане на стипендии  CFA. Средствата, необходими за стипендиите, се набират от целеви дарения от настоятели, членове на Клуб „Буров“ и други дарители.

На 24 май беше организирана среща, на която инициаторите представиха идеята за  насърчаване и подпомагане на млади кадри за придобиване на CFA квалификация.

Фондация „Атанас Буров“ и организаторите на събитието изказват своята голяма благодарност на всички дарители, които се отзоваха на поканата и направиха щедри дарения.

 

Стипендии CFA

04/08/2021

Фондация "Атанас Буров" обяви резултатите от конкурса за стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA). 

На конкурса се явиха 17 кандидати, които показаха много добри резултати.

Поздравления за първите стипендианти - Христина Вардева, Добрин Томов, Ярослав Девицкий и Степан  Семков.

Фондацията благодари на всички дарители - настоятели на фондацията, бивши стипендианти и участници в Летните училища за тяхната щедрост, която даде възможност да се  осъществи инициативата.

Благодарим и на Райфайзенбанк за оказаното съдействие при организацията и провеждането на конкурса.

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2022 © Фондация Атанас Буров