За нас

Настоятели

І.Юридически лица
Банка "ДСК" АД
Обединена Българска Банка АД
Уникредит Булбанк АД
Централна Кооперативна Банка АД
Българска Банка за Развитие АД
Райфайзенбанк /България АД
Интернешънъл Асет Банк АД
Юробанк България АД
Стопанска и Инвестиционна Банка АД
Първа инвестиционна банка АД
Токуда Банк АД
Общинска банка АД
Алианц България Холдинг АД
Индустриален Холдинг България  АД
Доверие - Обединен Холдинг АД
"Теси"ООД
"Аларик Секюритис" ООД
Овергаз Холдинг  АД
КЦМ 2000 АД
Банксервиз АД
БФБ - София АД
Делойт България ЕООД
Трейс Груп Холд АД
ПОК Доверие АД
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Балканстрой Груп Холдинг АД
Ди Ви Асет Мениджмънт АД
Карол АД
Вестник "Банкеръ"
Международен Банков Институт
Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Университет за национално и световно стопанство
Стопанска Академия "Д. А. Ценов"
ІІ. Физически лица
Андрей Пръмов
Асен Друмев
Валентин Панайотов
Венцислав Любомиров
Владимир Ташков
Виолина Маринова
Георги Български
Дамян Дамянов
Димитър Вълков
Димитър Димитров
Елен Георгиев
Николай Василев
Олег Недялков
Пеньо Хаджиев
Ценимир Братоев
Силвия Трифонова

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2019 © Фондация Атанас Буров