За нас

Одобрени кандидати за финансова помощ

На свое заседание от 12 май 2016г. Управителният съвет на фонд "Добродетел" отпусна еднократна финансова помощ на следните ученици и студенти:1. Хриси Живкова Христозова - ученичка от НФСГ - София; 2. Ралица Весилинона Николова - студентка в УНСС; 3. Марио Росенов Петров - студент ЮЗУ                                                                                                                                                                                  На свое заседание от 10.12.2015г. Управителният съвет на фонд "Добродетел" реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните студенти:                                                                                     1. Кристина Георгиева Иванова – УНСС, Икономика и инфраструктура – ІІ курс
2. Цанка Христова Радова – ЮЗУ, Финанси, ІV курс
3. Рейхане Рейхан Исмаил – СА „Д. А. Ценов“, Стопански и финансов контрол – ІV курс –

 

 На свое заседание от 14.05.2015г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните ученици за 2015г.:

1. Йоана Благоева Георгиева, ученичка от ХІІ кл., ПГСУАУ Силистра
2. Диян Красимиров Димитров, ученик от ХІ кл., ПГСУАУ Силистра
3. Филип Филипов Филипов, ученик от ХІ кл. , ПГСУАУ Силистра
4. Пламена Пламенова Георгиева – ученичка от ХІ кл., ПГСУАУ Силистра
5. Екатерина Виктория Виолетова Миронова – ученичка от ХІІ кл. НТБГ – София

 

 

На свое заседание от 16.12.2014г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните ученици за 2014г.:
Никол Стоянова Радушева, ученичка от Х кл., ПГИ  Шумен
Виктория Асенова Атанасова, ученичка от Х кл., ПГИ - Шумен
И на следните студенти:
1. Мария Пенчева Пенчева – УНСС, Стопанска логистика – ІІІ курс
2. Мария Петкова петкова – РУ „Ангел Кънчев“, Бизнес и мениджмънт, ІІ курс.
3. Рейхане Рейхан Исмаил – СА „Д. А. Ценов“, Стопански и финансов контрол – ІІ курс
 

 

На свое заседание от 20.05. 2014 г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните ученици за 2014г.:
І. УС отпуска еднократна финансова помощ на ученици от професионални гимназии по икономика, както следва:
1.   Йоана Благоева Георгиева от ХІ кл., ПГСУАУ – Силистра
2. Пламена Пламенова Георгиева , ученичка от ХІ кл., ПГСУАУ – Силистра
3. Диян Красимиров Димитров, ученик  от ХІ кл., ПГСУАУ – Силистра
4. Яна Славева Славева ,  ученичка от ХІІ кл., ПГЛПИ Горна Оряховица
5. Екатерина Виктория Виолотова Миронова, ученичка от ХІ кл., НТБГ София

На свое заседание от 5.12. 2013 г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните учениции студенти за 2013г.:
І. УС отпуска еднократна финансова помощ на ученици от професионални гимназии по икономика, както следва:
1.   Виктория Асенова Атанасова от ХІ кл., ПГИ Шумен
2. Никол стоянова Радушева , ученичка от ХІ кл., ПГИ Шумен
3. Радина Георгиева Петрова, ,  ученичка от ХІІ кл., ПГЛПИ Горна Оряховица
4. Яна Славева Славева ,  ученичка от ХІІ кл., ПГЛПИ Горна Оряховица
5. Кристина Георгиава Иванова, ученичка от ХІІ кл., НТБГ София

ІІ и на следните студенти:
1. Петър Евгениев Семьонов – УНСС, Бизнес икономика
2. Анифе Сюлейман Неджиб – ИУ, Счетоводство и контрол
3. Красимир Ангелов Крумов – КА, Биднес информатика

 

 

 

На свое заседание от 17.12. 2012 г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните ученици и студенти за 2012г.:
І. УС отпуска еднократна финансова помощ на ученици от професионални гимназии по икономика, както следва:
1.   Иванина  Стоянова Черкезова, ученичка от ХІІ кл., НТГ– Пловдив – 250 лв.
1. Полина Асенова Атанасова, ученичка от ХІІ кл., ПГИ – Шумен  – 250 лв.
2. Даяна Ненкова Николова, ученичка  от ХІІ кл., ПГИ Шумен – 200 лв.
3. Петя Димитрова Димитрова,  ученичка от ХІІ кл., ПГСУАУ Силистра – 300 лв.
4. Семра Юсеин Музафер, ученичка от ХІІ кл., ПГСУАУ Силистра -  250 лв.
5. Фатмегюл Алибрям Юсуф,  ученичка от ХІІ кл., ПГСУАУ Силистра – 200 лв.
6. Мила Пенкова Янкова, ученичка от ХІІ кл., ПГИУ, Русе – 200 лв.
7. Мария Петкова Петкова,  ученичка от ХІІ кл., ПГИУ, Русе – 300 лв.

ІІ. И на следните студенти:
    1.  Илияна Стоянова Вълчева – УНСС, ІІІ курс – 200 лв
     2. Петър Евгениев Симеонов- УНСС;  ІV к. – 350 лв
     3. Михаела Славчева Стоилкова  – СА Свищов,   ІV к. -  250 лв.
4. Анифе Сюлейман Неджиб – ИУ Варна, ІV курс - 250 лв.
5. Красимир Ангелов Крумов – СА - Свищов, ІV к. – 350 лв.
6. Ася Павкова Захова  – УНСС, ІІ магистърска степен – 200 лв.

 


 

На свое заседание от 16.05. 2012 г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните ученици и студенти за 2012г.: 
І. УС отпуска еднократна финансова помощ на ученици от професионални гимназии по икономика, както следва:
1. Златина Стаменова Тенева, ученичка от ХІ кл., НФСГ – София – 200 лв.
2. Мария Благоева Йолова, ученичка  от ХІ кл., НТГ – Пловдив – 200 лв.
3. Борислава Костадинова Цветкова,  ученичка от Х кл., НФСГ – София – 200 лв.
4. Стайко Огнянов Миладинов, ученик от ХІ кл., НТГ – Пловдив  -  200 лв.


ІІ. и на следните студенти:
1. Николета Стаменова Тенева - УНСС; Финанси,  ІV к. – 200 лв
2. Христомир Иванов Куцаров – УНСС, Бизнес администрация, ІV к. -  200 лв.
3. Йоана Иванова Куцарова – УНСС, Икономика  – І курс - 200 лв.
4. Йоанна Иванова Флорева – СА - Свищов, Бизнес планиране – магистърска степен -  200 лв.
5. Габриела Янкова Кръстева – СА – Свищов, Финансов мениджмънт - І магистърска степен – 300 лв.
6. Мирена Тодорова Цонева – СА – Свищов, Маркетинг – ІІІ курс – 200 лв.

На свое заседание от 15.12.2011 г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните ученици и студенти за 2011г.:  


Ученици от професионални гимназии по икономика:

1.Пламена Димитрова Бъчварова, ученичка от ПГИ – Сливен – 200 лв.
2.Станислава Стефанова Хесапчиева, ученичка от ПГИ Сливен – 300 лв.
3.Мариян Иванов Ангелов, ученик от ПГТР Враца – 250 лв.
4.Николая Димитрова Гюрова, ученичка от НПГ – Гоце Делчев – 250 лв.
5.Марина Лазарова Бухалова - ученичка от НТГ – Пловдив – 300 лв
6.Ивелина Емилова Начева – ученичка от ДФСГ – Плевен – 200 лв.
7.Марина Андонова Тодорова – ученичка от ПГИ – Кърджали – 200 лв
8.Ивелина Нешева Златкова – ученичка от ПГТЛПСУ Панагюрище – 200 лв.
9.Ася Красимирова Доганджийска – ученичка от НФСГ, София – 200 лв.
10.Иван Станчев Йорданов – ученик от ПГИ Шумен – 200 лв.
11.Надежда Маринова Начева – ученичка от НТБГ София – 300 лв.
12.Петя Димитрова Димитрова – ученичка от ПГСУАУ Силистра – 300 лв.
13.Венета Гришева Азаджийска – ученичка от ПГСУАУ  Силистра -  250 лв.
14.Даяна Ненкова Николова – ученичка от ПГИ Шумен – 200 лв.

Студенти от икономически университети:

1.Галина Дианова Стоянова – УНСС, Финансов мениджмънт – 250 лв.
2.Емилия Стефанова Топалска – СА, Прогнозиране и планиране – 300 лв.
3.Мартин Игнатов Димитров – СА, Финанси – 200 лв.
4.Наталия Димитрова Димитрова – СА, Счетоводство и контрол – 250 лв.
5.Деница Радославова Йорданова – УНСС, Финанси – 200 лв.
6.Ивелина Станиславова Станева – СА, Финансов контрол – 300 лв.
7.Илияна Стоянова Вълчева – УНСС, Икономика и бизнес – 250 лв.
8.Наталия Йорданова Тимова – УНСС, Икономика и бизнес – 200 лв.
9.Сюлейманка Юсни Хаджисюлейман – УНСС, Икономика и бизнес – 250 лв.
10.Вероника Венциславова Каменова – СА, Финанси – 300 лв.
11.Йордан Цанков Цанов – СА, Бизнес информатика – 400 лв.
12.Деница Венциславова Дечева – ИУ, ИНС – 250 лв.
13.Дияна Драгомирова Чокоева – УНСС, Бизнес икономика – 200 лв.


На свое заседание от 05.05.2011 г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните ученици и студенти за 2011г.:  


Ученици от професионални гимназии по икономика:

1.        Христомира Иванова Костадинова, ученичка от ХІІ кл., ПГЛПИ – Горна Оряховица – 300 лв.

2.        Катя Борисова Стоилкова, ученичка от ХІІ кл., ПГИМ – Кюстендил – 450 лв.

3.        Борислава Костадинова Цветкова, ученичка от VІІІ кл., НФСГ – София – 250 лв.

4.        Владислав Радославов Велков, ученик от ХІІ кл., ПГИМ – Кюстендил, - 400 лв.


Студенти от икономически университети:

1.        Юлия Здравкова Николова СА – Свищов; Счетоводство и контрол – ІV курс – 350 лв

2.        Георги Илиев Илиев – ИУ – Варна; Бизнес икономика – ІІІ к. 250 лв.

3.        Айлин Хасанова Ахмедова - ИУ – Варна, Счетоводство и контрол – ІІІ к. 300 лв.

4.        Хатидже Хасанова Ахмедова - ИУ – Варна, Счетоводство и контрол – ІІІ к. 300 лв.

5.        Венелина Николаева Димитрова – УНСС, Бизнес икономика - ІІІ – 300 лв.

6.        Росица Венцеславова Велеславова – УНСС, Стопанска логистика - ІV – 300 лв.

7.        Рефие Гюрсел Шукри – ИУ – Варна, Счетоводство и контрол – ІVк - 300лв.

8.        Христомир Иванов Куцаров – УНСС; Бизнес администрация - ІІІ – 300 лв.

9.        Силвия Иванова Тимова – УНСС; Счетоводство - ІV - 250лв.

10.        Мариела Димитрова Стоянова СА – Свищов; Публична

11.        администрация – ІV- 300 лв.

Радостина Стефанова Стефанова - УНСС, Бизнес икономика - І магистър; - 300 лв.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Одобрени кандидати за финансова помощ


На свое заседание от 07.12.2010 г. Управителният съвет на фонд„Добродетел” , в съответствие с набраните средства на фонда, реши да отпусне еднократна финансова помощ на следните ученици и студенти за 2010г.  


Ученици от професионални гимназии по икономика:

1.        Николая Димитрова Гюрова, ученичка от ХІ кл., НПГ – Гоце Делчев – 250 лв.

2.        Иван Станчев Йорданов - ученик от ХІ кл., ПГИ – Шумен – 200 лв.

3.        Златина Стаменова Тенева - ученичка от VІІІ кл., НФСГ – София – 200 лв.

4.        Венета Гришева Азаджийска – ученичка от Х кл., ПГСУАУ – Силистра, 200 лв.

5.        Майя Иванова Николова - ученичка от Х кл., ПГСУАУ – Силистра, 200 лв.

6.        Станислава Иванова Костова – ученичка от ХІІ кл.,НТБГ- София – 200 лв.

7.        София Николаева Чонкова – ученичка от ІХ кл., НТГ – Пловдив – 200 лв.

8.        Калоян Алексиев Калинин – ученик от Х кл., НТГ – Пловдив – 200 лв.

9.        Мария Благоева Йолова – ученичка от Х кл., НТГ – Пловдив – 250 лв.

10.        Деница Емилова Джокева – ученичка от ІХ кл, ПГИМ – Кюстендил – 300 лв.

11.        Надежда Маринова Начева – ученичка от ХІ кл., НТБГ – София – 300 лв.

12.        Лиляна Кирилова Илиева – ученичка от ХІІ кл., НПГ – Гоце Делчев – 250 лв.

13.        Румяна Костадинова Деспова – ученичка от ХІІ кл., ПГИ – Кърджали – 200 лв.

14.        Ралица Бориславова Василева – ученичка от Х кл., НТГ – Пловдив – 200 лв.

15.        Марина Лазарова Бухалова - ученичка от ХІ кл., НТГ – Пловдив – 300 лв.

16.        Даниела Василева Георгиева – ученичка от ІХ кл., ПГИ – Кърджали – 250 лв.

17.        Димитрина Иванова Бановска - ученичка от ХІІ кл., НТГ – Пловдив – 300 лв.

18.        Петя Валентинова Жечева – ученичка от ХІ кл., ФСГ – Хасково – 250 лв.

19.        Хатидже Реджеб Дургуд – ученичка от ІХ кл., ПГИ – Кърджали – 200 лв.

20.        Мариела Георгиева Митова – ученичка от ХІІ кл., ПГИ – Благоевград – 200 лв.

21.        Стайко Огнянов Миладинов – ученик от Х кл., НТГ – Пловдив – 250 лв.

22.        Мария Валентинова Бойкова – ученичка от ХІІ кл., НТГ – Пловдив – 200 лв.

23.        Ния Ананиева Сюлемезова – ученичка от ХІІ кл., НТГ- Пловдив – 200 лв.

24.        Ивелина Емилова Начева – ученичка от ХІ кл., ДФСГ – Плевен – 200 лв.

25.        Никол Александрова Ткачова – ученичка от Х кл., НТБГ – София – 250 лв.

26.        Ивона Ивова Стоянова – ученичка от ХІ кл., ПГИМ – Кюстендил – 200 лв.

27.        Никола Атанасов Петков – ученик от ХІІ кл., НТГ – Пловдив – 200 лв.

28.        Марина Андонова Тодорова – ученичка от ХІ кл., ПГИ – Кърджали – 200 лв.

29.        Виктория Димитрова Шипкалиева – ученичка от ХІІ кл., ПГИ – Сливен – 250 лв.

30.        Динко Борисов Динев – ученик от ХІІ кл., ПГИ – Сливен – 250 лв.

31.        Ерсин Ердинч Садула – ученик от ІХ кл., ПГИ – Кърджали – 250 лв.

32.        Велико Илиев Тодорчев – ученик от ХІІ кл., НТБГ – София – 250 лв.

33.        Габриела Александрова Борисова – ученичка от ІХ кл, НТБГ – София – 250 лв.

34.        Тургут Садин Исмаил – ученик от ІХ кл., ПГИ – Кърджали – 250 лв.

35.        Иванина Стоянова Черкезова – ученичка от Х кл., НТГ – Пловдив – 250 лв.

36.        Виктория Иванова Балтаджиева – ученичка от ХІІ кл., ПГИ – Кърджали – 200 лв.

37.        Грациела Йорданова Иванова – ученичка от ПГСУАУ – Силистра – 200 лв.

38.        Нели Петрова Милова – ученичка от ПГСУАУ – Силистра – 200 лв.

39.        Мария Петкова Петкова - ученичка от ІХ кл., ПГИ – Русе - 300 лв.


Студенти от икономически университети

:

1.        Хава Тахирова Джамалова – ІІ курс, Финанси, ИУ – Варна – 250 лв.

2.        Темелко Дечков Темелков – ІV к., Ик- ка и орг-я на туризма – ИУ – 350 лв.

3.        Николета Стаменова Тенева – ІІІ к., Финанси, УНСС – 200 лв.

4.        Радостина Севдалинова Башева – ІVк., Аграрна икономика, ИУ – 200 лв.

5.        Ивелина Станиславова Станева – ІV к, Стоп. и финансов контрол – СА .- 300 лв.

6.        Нина Веселинова Чаушема – Ік. Магистратура, Маркетинг – УНСС – 300 лв.

7.        Кремена Дукова Георгиева – ІV к., Счетоводство и контрол – ИУ – 250 лв.

8.        Ася Павкова Захова – ІV к., Макроикономика, УНСС – 250 лв.

9.        Ангел Миленов Ангелов – ІІ к., Икономика, УНСС – 250 лв.

10.        Йоанна Иванова Флорева – ІVк., Финанси, СА – 250 лв.

11.        Мартин Игнатов Димитров – ІІ к., Финанси – СА – 200 лв.

12.        Дияна Драгомирова Чокоева – ІІІ к., Бизнес икономика, УНСС – 250 лв.

13.        Антония Бориславова Трендафилова – ІV к., Маркетинг, УНСС – 250 лв.

14.        Румен Мирославов Славчов – ІV к., Бизнес икономика, УНСС – 250 лв.

15.        Теодора Тодорова Златанова – ІV к., Предприемачество, УНСС – 250 лв.

16.        Мирена Тодорова Цонева – ІІ к., Маркетинг – СА – 250 лв.

17.        Ралица Иванова Боева – ІV к., Счетоводство и контрол СА – 250 лв.

18.        Мартин Деянов Дечев – ІVк., МИО, Маркетинг – ИУ – 350 лв.

19.        Маргарита Григорова Григорова – Ік., магистратура, ИНС – ИУ – 350 лв.

20.        Сандра Олегова Маринова – ІV к., Счетоводство, УНСС – 350 лв.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Одобрени кандидати за финансова помощ


На свое заседание от 7 декември  2009 г. Управителният съвет на фонд„Добродетел” реши  да отпусне еднократна финансова  помощ от 300 лв. на следните студенти: 


Студенти от икономически университети

1.        Николай Захариев Николов, 4 курс, Счетоводство и контрол, С А-Свищов

2.        Сали Мюмюнов Селимов, 4 курс, Счетоводство и контрол, ИУ-Варна


--------------------------------------------------------------------------------------------

На свое заседание от 19 ноември 2009 г. Управителният съвет на фонд „Добродетел” , съобразно набраните към същата дата средства във фонда, реши  да отпусне еднократна финансова  помощ от 250 лв. за ученици и 300 лв. за студенти  на следните ученици и студенти: 


Ученици от професионални гимназии по икономика:


1.        Мария Пенева Чотова, ученичка 11 клас в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица

2.        Димитрина Йорданова Бановска, ученичка 11 в НТГ-Пловдив

3.        Маринела Кирилова Славева, ученичка 10 клас в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица

4.        Благовест Деянов Цветанов, ученик 12 клас в ПГ „Проф. Ас.Златаров” - Видин

5.        Станислав Цветанов Братоев, ученик 12 клас в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица

6.        Анна Димитрова Петкова, ученичка 12 клас  в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица


Студенти от икономически университети


1.        Виолета Петрова Ивановска, магистратура, Финансов мениджмънт ,  С А-Свищов

2.        Виктория Атанасова Василева, магистратура, Корпоративен бизнес и управление, ИУ-Варна

3.        Мария Николова Ропанова,, магистратура, Международен бизнес, ИУ-Варна

4.        Инна Иванова Иванова, магистратура, МИО, УНСС

5.        Мариана Петрова Петрова, 2 курс, Финанси,  ИУ-Варна

6.        Светлана Иванова Бенова, 2 курс, Застраховане и соц.дело, СА-Свищов

7.        Теодора Димитрова Димитрова, 3 курс, Туризъм, ИУ-Варна

8.        Христина Иванова Атанасова, 4 курс, Финанси, СА-Свищов

9.        Гергана Георгиева Рангелова, 4 курс, Стопанско управление, СФ на СУ

10.     Ивелина Станиславова Станева, 3 курс, Стопански и финансов контрол, СА-Свищов


При определяне на лицата, които да получат финансова помощ при това разпределение на средствата от фонда, Управителният съвет е приложил следните критерии: кандидати с починали двама родители; кандидати с починал един родител, имащи трайни увреждания; кандидати с отличен  успех и ниски доходи.

--------------------------------------------------------------------------------


На свое заседание от 23 април 2009 г. Управителния съвет на фонд „Добродетел” реши  съобразно набраните към 22 април 2009 г. дарения в размер на 11 100 лв. да бъде отпусната еднократна помощ  на ученици – 250 лв. и на студенти – 300 лв.   


Констатирано беше, че към 23 април 2009 г. са постъпили заявления  от

70 ученика и 76 студента, както и 16 заявления от кандидати, които не отговорят на обявените условия или чиито документи не са пълни.


При определяне на лицата, които да получат финансова помощ при първото разпределение на средствата от фонда, Управителният съвет е приложил следните критерии: кандидати с починали двама родители; кандидати с починал един родител, имащи трайни увреждания; кандидати, чийто месечен доход на член от семейството е до 120 лв. за ученици и до 150 лв. за студенти. 


В резултата на извършеното класиране Управителният съвет реши да отпусне еднократна финансова помощ на:


Ученици от професионални гимназии по икономика:


1.Златиян Иванов Генчев, ученик 12 клас в НТГ-Пловдив
2.Сабина Йорданова Върбанова, ученичка 12 клас в НТБГ-София
3.Димитър Владимиров Ефремов, ученик  11 клас в ВТГ”Г.С.Раковски”- Варна
4.Наталия Миткова Спасова, ученичка в НТГБ- София
5.Мерел Юлиев Мерджанов, ученик 8 клас в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица
6.Радостин Георгиев Георгиев, ученик 10 клас в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица
7.Полина Недкова Кузманова, ученичка 12 клас в ФСГ „В.Левски”-Монтана
8.Маринела Валентинова Гуцова, ученичка 12 клас в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица
9.Дуня Красимирова Дуева, ученичка 10 клас в ПГИТ „Ал. Константинов”-Велинград
10. Костадинка Костадинова Калудинчева, ученичка 12 клас м ПГТХТ „Н.Стойчев”- Разлог
11.Румен Божидаров Йонков, ученик 11 клас в СГИ-В.Търново
12.Ваня Иванова Петкова, ученичка в ТГ „В.Априлов”- Червен бряг
13.Николая Димитрова Гюрова, ученичка 9 клас в НПГ „Д.Талев”- Г.Делчев
14.Теодора Динкова Зимитрова, ученичка 10 клас в ПГИ „К.Маркс”-Смолян
15.Теодора Петрова Маламова, ученичка 11 клас в ПГИ „К.Маркс”-Смолян
16.Петя Тодорова Тодорова, ученичка 10 клас в  ВТГ”Т.С.Раковски”- Варна
17.Лиляна Кирилова Илиева, ученичка 10 клас в НПГ „Д.Талев”- Г.Делчев
18.Ефстатия Надиева Асенова, ученичка 10 клас в ПГТР-Враца
19.Цветелина Иванова Ценова, ученичка 11 клас в  ПГТР-Враца
20.Христо Ганчев Христов, ученик 12 клас в ПГИ –Шумен
21.Пламена Стефанова Лазарова, ученичка 10 клас в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица
22.Таня Миткова Луканова, ученичка 10 клас в ПГТР-Враца
23.Антоанета Бисерова Пищолска, ученичка 10 клас в ПГИТ „Ал. Константинов”-Велинград
24.Десислава Иванова Чукова, ученичка 11 клас в ПГЛПИ „Ат.Буров”- Г.Оряховица

Студенти от икономически университети


1.Полина Детелинова Монова,  2 курс, Статистика и иконометрия, С А-Свищов
2.Маргарита Григорова Григорова, 3 курс, Икономика на недвижимата собственост, ИУ-Варна
3.Даниел Иванов Кънчев, 3 курс, Счетоводство и контрол, С А-Свищов
4.Петя Исаева Иванова, Маркетинг, 4 курс, ИУ-Варна
5.Мирослав Георгиев Тагаров, магистратура, Търговски бизнес, ИУ-Варна
6.Айлин Хасанова Ахмедова, 1 курс, Счетоводство и контрол, ИУ-Варна
7.София Габриелова Нанева, 2 курс, Финанси, ИУ-Варна
8.Бахар Бахтишенова Рафиева, 1 курс, Счетоводство и контрол, ИУ-Варна
9.Стела Ганчева Христова, 1 курс, Мениджмънт, ИУ-Варна
10.Адиле Салик Кунгю, 3 курс, Прогнозиране ипланиране, УНСС
11.Абибе Юсни Хаджисюлейман, 3 курс, Счетоводство, УНСС
12.Михаела Миткова Димитрова, 4 курс, Стопански и финансов контрол, СА-Свищов
13. Гюлсан Сюлейман Неджиб, 2 курс, Счетоводство и контрол, ИУ-Варна
14. Рефие Гюрсел Шукри, 2 курс, Счетоводство и контрол, ИУ-Варна
15.Бисер Динев Сивков, 4 курс, Икономика на търговията, ИУ-Варна
16.Хава Тахирова Джамалова, 1 курс, Финанси, ИУ-Варна
17.Диана Маринова Георгиева, 4 курс, Финанси, СА-Свищов

Набирането на дарения във фонда продължава.

Кандидатите, които на са получили одобрение при  настоящото разпределение ще могат да участват в следващото с подадените вече документи.

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2020 © Фондация Атанас Буров