За нас

Резултати от конкурси

 

Резултати от конкурси

За участие в конкурса бяха подадени 84 информационни карти. Това са стузенти от 6 университета - УНСС, Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Икономически университет - Варна, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", РУ "Ангел Кънчев" и НБУ.

На основание на показаните резултати от кандидатите на теста и събеседването и протоколите на подборните комисии в градовете София Свищов и Варна, Управителният съвет на фондацията утвърди следните студенти за стипендианти на фондация "Атанас Буров" за академичната 2017/18г.:

1. Любен Иванов Стойчев - УНСС, МИО

2. Богдан Николаев Ръжев - УНСС, Финанси

3. Траян Тодоров Георгиев - УНСС, Финансов мениджмънт

4. Анатоли Христов Петров - УНСС, Финанси

5. Християна Георгиева Туджарова - УНСС, Финансов мениджмънт

6. Ирена Пламенова Иванова - УНСС, Финансов мениджмънт

7. Ана - Мария Александрова Антонова - СФ на СУ, Статистика, иконометрия и актюерство

8. Кирил Иванов Лучков - СА, Счетоводство и контрол

9. Нергин Алим Фейзула - СА, Финанси

10. Беатрис Венциславова Любенова - СА, Финансов мениджмънт

11. Дарина Стефанова Стефанова - СА, Финанси

12. Искра Огнянова Бонева - РУ, Маркетинг

13. Валентин Стефанов Стоянов - РУ, Маркетинг

14. Ивалина Веселинова Илиева - ИУ, Счетоводство и контрол

15. Женета Денкова Рачева - ИУ, Счетоводство и контрол

16. Адриан Атанасов Калчев - ИУ, Счетоводство и контрол

17. Антония Иванова Милкова - ИУ, Финанси

18. Божана Стоянова Узунова - ИУ, Счетоводство и контрол

 

 

Стипендия "Дамян Балабанов"

В конкурса участваха студенти от УНСС, ИУ - Варна и Стопанска академия "Д. А. Ценов". Кандидатите разработваха есе на тема: "Бъдещето на Европейския валутен съюз (Еврозоната). Има ли България място в него и защо?".

На основание на показаните резултати, Управителният съвет утвърди за стипендиант "Дамян Балабанов"  - Атанас Илков караджов - УНСС, Финансов мениджмънт.

 

 

 


Конкурс за стипендии за ученици
Формуляри  за участие в конкурса са подали 53 ученика от професионални гимназии в градовете София,  Горна Оряховица, Силистра, Хасково, Монтана,  Свищов,  Варна, Пазарджик, Добрич,   Кърджали, Благоевград, Петрич, Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново.
 След оценка на формулярите за кандидатстване на кандидатите по утвърдените четири показателя: участие в извънкласни форми на професионална подготовка, награди от национални и регионални състезания и конкурси, стаж и участие в проекти, както и средния успех, комисията покани за участие в дискусията и събеседването  33 ученика. В резултат на представянето в дискусията и събеседването, подборната комисия предложи и Управителният съвет утвърди за стипендианти за учебната 2017/2018 г. следните ученици:
1.Станислав Антонов Бакалов
2. Мария Венциславова Петкова
3. Георги Бисеров Георгиев
4. Георгия Валентинова Кирилова
5. Станислав Иванов Бончев
6. Димитър Великов Топков
7. Магдалена Димитрова Торлакова
8. Йордан николаев Станчев
9. Атила Хюсеин Муталиб
10. Димитрия Йорданова Василева
11. Есра Басри Курумолла
12. Диана Илианова Иванова
13.Мариян Маринов Джамбазов
14.Магдалена Николаева Енева
15. Моника Йорданова Сербезова
16. Надежда Маринова Велинова

 

 

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2018 © Фондация Атанас Буров