За нас

Конкурс за стипендии за ученици

  

 

Конкурс за стипендии за учебната 2019-2020г. за ученици от професионални гимназии по икономика

Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
-           Отличен успех през всички години на обучение;
-           Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
-           Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;
-           Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

Конкурсът ще протече през следните етапи:

        До 4 октомври 2019г., кандидатите изпращат  по пощата :
-           Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
-     Попълнен и подписан формуляр,

-     служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички класове.

Документите се изпращат на адрес:
Фондация „Атанас Буров”, За конкурса за стипендии, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, Служебен вход, ст. 301, 1000 София.
    
    От 7 до 16 октомври 2019г., конкурсната комисия ще оцени кандидатите по показателите, посочени във формуляра и ще направи класиране.
Първите 20 кандидати  ще бъдат поканени  за среща с  комисията.

      Между 22 и 25 октомври 2019 г., в гр. София ще се проведе среща на кандидатите с комисията. На кандидатите се поемат разходите за пътуване до София и обратно.
 По време на срещата ще се проведе дискусия по следната тема: „Българската икономика днес и утре”.  След дискусията те ще разговарят с  комисията за плановете им за професионално  развитие, общоикономическа култура  и ценностна система.        

Одобрените кандидати ще бъдат обявени през ноември.
За допълнителна информация на тел: 02-811 6433; 02 – 811 6434 или на
fnburov@postbank.bg

Формуляр formuljar.doc

Мисия


Да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика, основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги предаде на младото поколение на България

Конкурси

  • Конкурс за стипендии за ученици
  • Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
  • Конкурс за стипендии "Буров"
  • Резултати от конкурси

2020 © Фондация Атанас Буров